top of page

У чому різниця між зарплатою нетто та брутто в Польщі?

Розуміння різниці між зарплатою нетто та брутто в Польщі є надзвичайно важливим для кожного працівника. Ці поняття безпосередньо впливають на фінансовий стан робітника та його здатність ефективно планувати свій бюджет. У чому полягає різниця між зарплатою брутто та нетто, розглянемо далі.

Значення понять «зарплата брутто» та «зарплата нетто»

Зарплата брутто – це загальна сума винагороди, яку роботодавець виплачує працівнику до відрахування податків та інших обов'язкових платежів. Вона складається з основної зарплати, а також може включати додаткові виплати, зокрема премії чи надбавки. Проте зарплата брутто не є тією сумою, яку працівник отримує на руки.

Зарплата нетто – чистий дохід, який залишається після вирахування з зарплати брутто всіх податків, внесків на соціальне та медичне страхування тощо. Тобто це реальні гроші, які спеціаліст може використати на свої потреби. Наприклад, якщо зарплата брутто становить 5000 злотих, після відрахувань зарплата нетто може скласти, наприклад, 3600 злотих.

Основна відмінність між зарплатами брутто й нетто полягає в тому, що перша є загальною сумою до сплати податків, а друга – чистим доходом після їх відрахування. В Польщі податки та інші обов'язкові платежі становлять значну частку від зарплати брутто, а реальний дохід суттєво відрізняється від номінального.

Компоненти зарплати брутто

Зарплата брутто складається з декількох важливих компонентів, зокрема:

  • Основна зарплата – це базова винагорода, яку працівник отримує за виконання своїх посадових обов'язків.

  • Додаткові виплати – це певні надбавки та доплати, які можуть нараховуватися понад основну зарплату.

Із загальної суми брутто утримується ряд податків.

Які внески та податки вираховується із зарплати брутто?

В Польщі до основних відрахувань належать:

  • податок на доходи фізичних осіб (PIT);

  • внески на пенсійне страхування (складова ZUS);

  • внески на рентне страхування (складова ZUS);

  • внески на медичне страхування (складова ZUS);

  • внески на страхування від безробіття.

Розміри цих відрахувань встановлюються законодавством і можуть час від часу переглядатися.

Розрахунок зарплати нетто на прикладі

Розглянемо конкретний приклад розрахунку. Припустимо, працівник у Польщі має місячну зарплату брутто в розмірі 5000 злотих (PLN). З цієї суми відраховуються внески на соціальне страхування (ZUS):

  • Пенсійне страхування: 5000 * 9,76% = 488 PLN.

  • Рентне страхування: 5000 * 1,5% = 75 PLN.

  • Страхування від хвороби: 5000 * 2,45% = 122,50 PLN.

Загальна сума внесків ZUS: 488 + 75 + 122,50 = 685,50 PLN.

Далі розраховується база оподаткування:

База оподаткування = зарплата брутто - внески ZUS, тобто 5000 - 685,50 = 4314,50 PLN.

Наступний крок – розрахунок податку на доходи (PIT). Наприклад, працівник оподатковується за ставкою 17%. Сума податку PIT: 4314,50 * 17% = 733,47 PLN.

Внесок на медичне страхування становить 9% від бази оподаткування й частково зменшує суму PIT. Внесок на медичне страхування: 4314,50 9% = 388,31 PLN. Сума зменшення PIT: 388,31 7,75% = 30,09 PLN. Остаточна сума PIT: 733,47 - 30,09 = 703,38 PLN.

Останній крок - розрахунок зарплати нетто. Зарплата нетто = зарплата брутто - внески ZUS - податок PIT - внесок на медичне страхування, тобто 5000 - 685,50 - 703,38 - 388,31 = 3222,82 PLN.

Отже, при зарплаті брутто 5000 PLN працівник отримає на руки (нетто) приблизно 3222,82 PLN. Різниця між брутто й нетто дорівнюватиме 1777,18 PLN, що становить близько 35,5% від суми брутто.

Компанія Flambir завжди вказує суму винагороди та погодинну оплату праці в нетто, щоб працівник міг розуміти реальну суму винагороди? яку він отримає за свою працю. З будь-яких питань щодо працевлаштування та особливостей нарахування зарплати в Польщі ви можете звернутися до спеціалістів нашої агенції.

21 перегляд

Пов'язані пости

Дивитися всі

コメント


bottom of page